Thông tin liên hệ
Liên hệ trực tiếp:

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

32 Hàn Thuyên, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
c3nvtroi@khanhhoa.edu.vn

Dấu * là phần không được để trống