GHI NHANH VỀ TỔ VẬT LÝ – KỸ THUẬT          35 năm xây dựng trường THPT Nguyễn Văn Trỗi là 35 năm tổ Vật lý – Kỹ thuật có mặt và lớn lên cùng các phong trào hoạt động của nhà trường.         Tổ Vật lý – Kỹ thuật hiện nay phần lớn là những giáo viên có tuổi đời và tuổi nghề cao nên có “thâm niên” ...