GIỚI THIỆU VỀ TỔ TIẾNG ANH               Tổ Tiếng Anh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi gồm có 11 thành viên. Tất cả giáo viên trong tổ có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động và nhiệt tình trong công tác. Với một tập thể sư phạm 100% nữ, bình quân tuổi đời dưới 40 năm và bình quân tuổi nghề là 16 ...