RUNG CHUÔNG VÀNG TỔ TOÁN-TIN Nhằm nâng cao chất lượng dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh trong thời gian qua, cũng như tạo không khí để học sinh được “Học mà vui – vui mà học” trong ngôi trường thân thiện, vào lúc 7g00, ngày 7/11/2010 Tổ Toán – Tin tổ chức cuộc thi “RUNG CHUÔNG ...