TỔ VĂN PHÒNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI Mặc dù số lượng khiêm tốn, Tổ Văn phòng có 09 thành viên gồm 04 nam , 05 nữ, so với nhà trường thuộc hạng 1 với 51 lớp, 125 cán bộ Giáo viên Nhân viên và hơn 2000 học sinh, các thành viên trong tổ đã rất hết sức cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. ...