Nhằm nâng cao tiềm lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên thuộc hội đồng bộ môn Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo đã mời một số giáo sư thuộc Hội đồng bộ môn của Bộ giáo dục và Đào tạo vào giảng dạy cho đội ngũ giáo viên cốt cán môn Hóa Khánh Hòa. Lịch học của các lớp gồm 2 đợt như sau : Đợt 1 : từ ngày ...