A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỚP 10. TUẦN 6. QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH

 KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC THÔNG SỐ TRẠNG THÁI TRONG CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH.

 

- XÂY DỰNG 2 ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ -MA-RI-ỐT VÀ SÁC-LƠ.

- KHẢO SÁT CÁC ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT VÀ ĐẲNG TÍCH.


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết