Ảnh Lễ kỷ niệm 43 năm thành lập trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (15/10/1976-15/10/2019)

Xếp hạng: