- LỄ TỔNG KẾT – PHÁT THƯỞNG VÀ TIỄN HỌC SINH KHỐI 12 RA TRƯỜNG (ngày 19/05/2014)  

Xin lỗi!

Nguồn: nvtroi.khanhhoa.edu.vn