Đại hội Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi năm học 2014 - 2015  

Xin lỗi!

Nguồn: nvtroi.khanhhoa.edu.vn