Hình ảnh tuyên truyền ATGT và kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10  

Xin lỗi!

Nguồn: nvtroi.khanhhoa.edu.vn