Ông Tổng Lãnh sự quán Pháp tới thăm và làm việc với trường THPT Nguyễn Văn Trỗi  

Xin lỗi!

Nguồn: nvtroi.khanhhoa.edu.vn